Klubbmöte 16 februari 2016

1. Lasse Hallmén presenterar en gäst från Pakistan
2. Marie Eriksson visar bilder och berättar om sitt “isprojekt”
3. Kaffe
4. Eventuellt visar Jeanette sina bilder.
5. Gäst från Pakistan visar bilder
6. Redovisning KM påsikt
7. Redovisning delresultat Årets Bild
8. Visning av inlämnade bilder KM digitalt

Glöm inte att skicka in digitala bilder till KM på tema “Avkoppling” senast söndag före mötet

Välkomna !