Klubbmöte 19 januari

Välkomna till FK Focus månadsmöte tisdag 19 januari kl. 18:30

1. Håkan Björndell visar hur man med enkel utrustning fotograferar i studio.

2. Redovisning resultat KM digitalt

3. Christer informerar om årsfesten

4. Kaffe

5. Redovisning delresultat Årets Bild

6. Susanne visar bilder bl.a. om förberedelse inför Open Art

Glöm inte att lämna in papperskopior med temat “VÄNTAN” senast på mötet.
Ingen inlämning av digitalt.