Inlämning RIFO 2018: 16 (31) jan

Riksfotoutställningen 2018.

RSF inbjuder sina medlemmar att delta med bilder i den årliga Riksfotoutställningen som består att fem olika grupper inklusive en för unga fotografer. Sedan 2016 ingår även en sjätte grupp för Bildspel.

Sista datum för att ladda upp och skicka in bilder är den 31 januari och deltagaravgifter ska betalas senast den 7 februari.

Klasser

A – Kollektion 3-5 påsiktsbilder
B – Kollektion 3-5 digitalbilder
C – Enstaka påsiktsbild
D – Enstaka digitalbild
U – Ungdom
Bildspel

Här en en hälsning från Kalevi Mörsky som sköter det från FK Focus sida, se nedan inklippta text:
—————————————————————————–

Hej alla som tänker delta i Riksfotoutställningen 2018!

 Länk för registrering och uppladdning till Riksfotoutställningen 2018 kommer att öppnas senast den 2 januari.

Fotografer registrerar sitt deltagande och laddar upp sina bilder digitalt via webbadressen nedan.

http://rsf-fotoklubbar.org/laddaupp/

Varje fotograf som deltog 2017 kan återanvända det tidigare lösenordet. Nya fotografer får registrera nytt konto och välja lösenord för att sedan kunna ladda upp sina bilder. Klubbens lösenord behövs också, vilket du kan få om du kontaktar mig.

För samtliga digitala bildfiler – även visningsbilder för påsiktsbilderna gäller följande: Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och filstorleken max 1500 kB.

För bilder som deltar i Riksfotoutställningens påsiktsgrupper (A och C) ska även en digital visningsbild laddas upp.

Sista datum att ladda upp respektive posta bilder är den 31 januari.

Jag har för avsikt att samla in påsiktsbilderna på klubbmötet den 16 januari då dessa bilder skall sändas in klubbvis.

Jag kommer sedan sända i väg påsiktsbilderna kring den 27-28 januari så ni som inte kan lämna bilder på klubbmötet får ta kontakt med mig så vi kan lösa det på något annat sätt.

Fotografer som deltar med påsiktsbild(er) glöm inte att även ladda upp motsvarande visningsbild(er) digitalt då dessa kommer att användas vid juryns redovisning.

Deltagaravgiften sänds in till FK Focus  Pg 87 12 36-6  då vi kommer betala klubbvis. Var noga med att ange att det gäller RSF samt medlemsnummer så blir det lättare för vår kassör. Deltagaravgiften är 80 kronor per grupp (A-D) och deltagare.

Är det något som är oklart eller inte fungerar får ni höra av er till mig. Jag vill önska alla lycka till

Kalevi Mörsky 
070 279 48 29
mailto:morsky@telia.com

—————————————————————————–

Mer info kring reglerna finns på RIFO’s hemsida, under menyn ‘riksfotoutställniningen – info’ på sidans vänstra sida.