KM digital sept 2013

Resultat från senaste KM digital som var inlämnat i september månadsmöte. Bilderna är bedömda av Borås Fotoklubb.

Nedan visas 10 i topp med bildbedömning under respektive bild när man klickat upp dom. Texten syns dock bäst när man håller markören över de små tumnagelbilderna.