KM digital mars 2012

Jury: Pavel Koubek

Ps:  Vid genomgång av materialet noterar jag att det ofta slarvas med bildbehandlingen eller inte bildbehandlas alls. Detta är synd då filen som kameran levererar inte är färdig.

Om man delar upp en fotografering i tre delar, där del ett är idé och ev.rekognocering och del två är fotografering ,så är bildbehandling den tredje delen. Den är således mycket viktig och något man bör lägga tid på att lära sig.

Med vänliga hälsningar, Pavel Koubek.