Klubbmöte oktober

Focus klubbmöte oktober är den 28 oktober kl. 18:30
lokal: Olaus Petri församlingshem

1. Glöm ej att skicka in bilder till digitala KM senast på söndag!
2. Ta med bilder till påsikt KM till mötet!
3. Ta med bilder till Haga-utställningen till mötet.
PROGRAM:
1. Återupptagande av de ajournerade punkterna från årsmötet
a) Pkt 8: Val av ordförande
b) Pkt 10: Fyllnadsval av styrelse
2. Henry Fredrikson kommer att visa hur man räddar en bild med felaktiga inställningar.
3. Redovisning Årets bild, KM Digitalt.
VÄLKOMNA!