Klubbmöte: 16 jan. Besök av Karlskoga Fotoklubb

Ur programmet (kommer uppdateras ca en vecka innan mötet):

  • Besök av Karskoga Fotoklubb som kommer och visar bilder
  • Marianne Larsson visar bilder i intervjuform
  • Ev. några ytterligare korta bildvisningar.
  • Redovisning resultat KM påsikt.
  • Inlämning KM digitalt, tema: “Vilda fantasier”.
  • Insamling av påsiktsbilder till RIFO

Välkomna!