Klubbmöte 15 mars

Hej, här kommer information om klubbmötet den 15 mars i Adolfsbergskyrkan

  • Bengt Uhnoo berättar om 15st bilder på 30 minuter. 
  • Ann-Sofie Eriksson informerar om fotoklubben Biofoto.
  • Redovisning av 2 st omgångar av Årets Bild. 
  • Redovisning av Inlämnade bilder till KM Digitalt ”Fritt tema”.
    (skickas in senast den 13 mars)
  • Bilddiskussion, 5 st bilder som Lars Borgström letar fram.
  • Övriga klubbärenden

/Välkomna önskar styrelsen