Kallelse till FK Focus årsmöte 2015

Härmed kallas medlemmar i FK Focus till årsmöte

Tid:  15 september kl. 18.30
Plats: “klubblokalen” gamla Vasaskolan, Folkungagatan 14

Årsmöteshandlingar är utsända till medlemmar via e-post.

________________________________________

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 11 september.