Fotografisk workshop i Rånnesta

Vi träffas tre lördagar i vår med tre olika lärare. Workshopen hålls på en grundläggande nivå.

Krav: digitalkamera
Vi börjar med en teoretisk del och sedan praktiserar vi kunskaperna. Efter en kafferast, förslagsvis i Café Svanen, avslutar vi med bildnedladdning och en bilddiskussion.

Varje pass pågår ca: 3-4 timmar
Kostnad:150:-/gång. Alla tre tillfällena: 400:-
Anmälan till: lasse.borgstrom[@]glocalnet.net senast en vecka före varje workshoptillfälle
Max antal deltagare: 15
Vid färre än 3 deltagare blir vi nödsakade att ställa in workshopen.

10 maj kl: 10.00
Grundläggande kamerakunskap och arbetsflöde
Lärare: Peter Fallberg

17 maj kl: 10.00
Porträtt i miljö med naturligt ljus
Lärare: L G Skantz

24 maj kl: 10.00
Inspiration, perspektiv och berättande.
Lärare: Mats Grimfoot

Välkomna önskar
Lasse Borgström
Naturens Teater i Rånnesta
hemsida Tysslingen.com