2 juni – Extra klubbmöte

Det blir ett extra möte innan sommaren i år. Även detta kommer att ske digitalt via webben. Instruktioner kommer per mail innan mötet. Punkter vi kommer ta upp:

  • Ordföranden hälsar välkommen
  • Redovisning KM Digitalt “Fritt Motto”
  • Årets Klubbmästare redovisas
  • Mottona för KM Digitalt och Påsikt/Bilddiskussion 2020/ 2021 presenteras
  • Preliminärt resultat från enkäten vi skickat ut till alla medlemmar
  • Andra klubbärenden
  • Ordföranden önskar en glad och fin fotosommar

Väkomna/
Styrelsen.