Temamöte 5 feb

Redigering av bilder för utskrift och beställning hos t ex Crimson  Ta gärna med några bilder på ett USB minne så kan vi få några bilder att prova på i  Lightroom.

Mikael Lorin kommer att hålla i Temakvällen på vanlig plats.
Kaffe och bulle som vanligt. Start i Adolfsbergskyrkan 18:30

OBS! Vi kommer att pröva att skriva ut några bilder och se hur de blir. Ta gärna med bild som passar för utskrift.