Riksfotoutställning 2020

Hej alla som vill delta i Riksfotoutställningen 2020!

Registrering och uppladdning till Riksfotoutställningen 2020 skall öppna 2020-01-04 deltagande fotografer registrerar och laddar upp sina bilder digitalt fram till 2020-01-31. Hemsidan nu har centrala användarkonton som är kopplad till alla personliga funktioner på hemsidan, vilket innebär att man bara behöver ett enda lösenord för att komma åt alla funktioner

Medlemmar i Fotoklubben Focus – Örebro som vill skapa ett personligt konto på RSF:s hemsida, gör så här:

 • Klicka på länk som Kalevi skickat ut till alla medlemmar i mail.: (Länken är unik för din klubb Fotoklubben Focus – Örebro, så den får inte spridas utanför klubben.)
 • Fyll i personliga uppgifter i formuläret som dyker upp.
 • Klicka sedan på länken i bekräftelsemailet som kommer och du är klar.
 • Färdigt! Nu får du tillgång till bilduppladdningsfunktionen och alla andra funktioner på hemsidan.
 • Man kan delta i följande sektioner och vad som är specifikt för dessa finns i medsänd PDF fil.
  • A – Kollektion påsiktsbilder
   Varje fotograf får delta med 1 kollektion på 3 – 5 bilder.
  •  B – Kollektion digitalbilder
   Varje fotograf får delta med 1 kollektion på 3 – 5 bilder.
  •  C – Enstaka påsiktsbild Varje fotograf får delta med max 4 bilder. 
  •  D – Enstaka digitalbild Varje fotograf får delta med max 4 bilder. 
  •  E – Bildspel Max ett digitalt bildspel per deltagare.
   Råmaterialet till bildspelet får endast bestå av stillbilder,
   även vid t.ex timelapse-avsnitt
  • U – Enstaka digitalbild – Ungdom Max 4 bilder per deltagande
   ungdom. Som ungdom räknas alla som under aktuellt år
   fyller högst 25 år.
 • Bildinlämningen är öppen 2020-01-04 till  2020-01-31.
 • Gå till www.svenskfotografi.org/laddaupp och ladda upp dina bilder i de tävlingsklasser du önskar delta i även påsiktsbilder.
 • Skriv ut etiketter för eventuella påsiktsbilder, enligt verktyget som finns på uppladdningssidan, fäst dem på baksidan av bilderna och lämna dem sedan till tävlingsledaren i klubben ( = Kalevi).

———————————————————————————–

Kalevi har för avsikt att samla in påsiktsbilderna på klubbmötet den 21 januari då dessa bilder skall sändas in klubbvis.

Han kommer skicka iväg påsiktsbilderna kring den 29-30 januari så dom som inte kan lämna bilder på klubbmötet får ta kontakt med honom och lösa det på något annat sätt.

Fotografer som deltar med påsiktsbild(er) får inte glömma att även ladda upp motsvarande visningsbild(er) digitalt då dessa kommer att användas vid juryns redovisning.

Deltagaravgiften sänds in till FK Focus  Pg 87 12 36-6  då vi kommer betala klubbvis. Var noga med att ange att det gäller RSF samt medlemsnummer så blir det lättare för vår kassör.

Deltagaravgiften för grupp A-U: (OBS reviderade i år)
Grupp A och C: 50 kr per deltagare. 
Grupp B, D och E : 80 kr per deltagare
Grupp U: 50 kr per deltagare

Mer information om Riksfotoutställningen finns på RFS hemsida http://www.rsf-fotoklubbar.org/ samt i bifogad fil

Är det något som är oklart eller inte fungerar får ni höra av er till Kalevi. Kontaktuppgifter enligt vår medlemslista.

Kalevi önskar alla lycka till med bild valen!