Resultat KM digital nov 2014

Bilderna är bedömda av Köpings fotoklubb
Temat var “Trångt”