Resultat KM Digital mars 2015

Uppgiften att bedöma andras bilder är alltid stimulerande och lärorikt. Får just du möjlighet att göra det rekommenderar vi dig att ta den möjligheten.
Bedömning av bilder innebär att gå in i det högst subjektiva landskapet. Vi har ansträngt oss att vara så objektiva och konstruktiva som möjligt utifrån våra erfarenheter.
I ert fall fanns ett motto/tema angivet. ”MOTSATSER”. Användandet av tema är oftast intressant/utmanande då det ger upphov till en mängd tolkningar samt (i de flesta fall) ”tvingar” fotografen att tänka i nya banor och lämna sin säkerhetszon.

Förutom temat fick vi följande bedömningskriterier.
*KREATIVITET                *KOMPOSITION                *TEKNISK KVALITET

Generella synpunkter.

Uppfyllande av MOTTO/TEMA var, som väntat, mycket varierande. Hela skalan från tydligt till mindre tydligt finns representerad.

Angående KREATIVITET borde det gå att leka/anstränga er mer. ”Motsatser” ger ju otaliga möjligheter. Nu får vi ett intryck att vissa bilder är ”framgrävda” ur arkivet. Temat är (för oss) inte helt tydligt i en del fall.

KOMPOSITIONERNA är genomgående bra.  Hårdare beskärning och kortare skärpedjup tycker vi skulle kunna förbättras. I vissa fall tar en rörig eller för skarp bakgrund mycket uppmärksamhet från huvudmotivet. Prova gärna andra kameravinklar än den ”stående fotografen”.

TEKNISKA KVALITETEN är också ok. Även beskärning/utsnitt och mindre skärpedjup kan höja en bilds kvalite. Att fixa lite med skärpa och exponering är ofta värt att prova. En extremt skarp bild behöver ju inte nödvändigtvis vara bra.

Hur gjorde vi?
Vi satt på var sin ”kammare” och gick igenom bilderna. Vi valde ut våra egna favoriter och rangordnade dem.
När vi sedan träffades för en gemensam genomgång visade det sig att vi valt samma bilder på de fyra första platserna. Vi var dessutom överens om två bilder till men vi hade dom på olika placeringar.

Hälsningar Kurre Ekh och Björn Björnsson
Fotoklubben Avtrycket