KM digital sept 2011

Vi i VFK ( Volvo Fritidsklubb Köping) Foto tackar för förtroendet att bedöma ert klubbmästerskap i digitalklassen.

Vi var 6 personer som på vårt fotomöte gick igenom och bedömde alla 51 bilder. Mycket inspirerande och lärorikt att granskande titta och tycka till om andras bilder.

Det måste sägas att denna ordning vi kommit fram till är gruppens rangordning. Om vi hade varit färre eller fler personer skulle det säkert gett ett annat resultat.
Det finns många olika sett att betrakta en bild! Vår bedömning gick till så att alla fick plocka ut sina 10 favoriter som sedan summerades ihop till en rangordning. Dom bilder som hamnade på samma poäng diskuterades och röstades om i inbördes ordning. Efter några små justeringar kom vi överens om en ordning med kommentarer som presenteras här.

Med vänlig hälsning!
Mats Arjevall
Ordförande VFK Foto