KM digital okt 2014

Till Fotovännerna i FK Focus

Vi tackar för förtroendet att få bedöma denna KM-omgångs bilder. Det känns som julafton varje gång vi öppnar ett ”paket” innehållande tävlingsbilder. Vi var sex stycken medlemmar som avslutningsvis blev 4 stycken vilka deltog i bildbedömningen. Eftersom det inte fanns något motto så återstod det att i vår bedömning utgå från följande kriterier; kreativitet, komposition samt teknisk kvalitet. I möjligaste mån har vi bemödat oss att huvudsakligen (bilderna 1-10) framföra positiva omdömen. Vi är övertygade om att det positiva har en förmåga att lyfta varje enskild fotograf. Mellan raderna kan ju var och en sedan göra sina egna tolkningar till vad som exempelvis utelämnades.

Vi har rangordnat, enligt ert önskemål, de tio första från 1 till 10. Därefter har vi låtit de övriga bilderna, 11-34, samtliga få ordningsnumret 11 (elva) och utan inbördes rangordning.

Nu önskar vi varje medlem i FK Focus en riktigt trevlig fortsättning på vars och ens bildskapande.

Bästa hälsningar.
Lidköpings FK

Nämnda bildbedömare genom
Peter Silow