KM digital nov 2010

Bilderna från KM digital nov i fallande ordning, nr 1 först. Juryutlåtande står under resp. bild när den klickas upp. Klicka på höger sida av en stor bild för att bläddra framåt, vänstersida=bakåt.

Juryen har bestått av:
Hans Birkelund AFIAP, Olav-Inge Alfheim og Torill Landquist.

Litt om bildene;
Dette var en konkurranse med svært få virkelig gode bilder, kvaliteten på bildene var svært varierende og det som gikk igjen var dårlig skarphet, himmel uten tegninger og lite bevist bruk av bildeflaten for å skape interessante bilder.

Hans Birkelund
for juryen Bodø fotoklubb