KM Digital januari 2013

Vi tackar för förtroendet att bedöma era bilder. Vi tycker att kvalitén är genomgående god. Bedömningen skedde på vårt februarimöte och uppgiften uppskattades mycket.

Vänlig hälsning
Inger Aftonljus, Tävlingsledare Ställdalens fotoklubb