KM Digital jan 2014

Vi i Mariestads Fotoklubb tackar för förtroendet att få bedöma er tävling. Det är alltid vanskligt med teman i bildtävlingar. Tolkar jury idén och innehållet på samma sätt som fotografen gjorde när bilden togs? Tyvärr hade en del av bilderna svårt att övertyga oss om att de var annat än nödlösningar från arkivet. Vissa bilder var vi rörande eniga om, andra rörigt oeniga.

Vi som bedömt bilderna denna gång är Anders Sundberg, Jan-Erik Karlsson, Anna-Karin Johansson och Jonas Carlsson. Som alltid hoppas vi att eventuell kritik tas i den positiva anda som den är given i och kan tas med som något att tänka på vid nästa fototillfälle.

Med vänlig hälsning Mariestads Fotoklubb