Klubbmöte(Skype) 16/3 (bilder till KM 14/3)

Välkomna till ytterligare ett digitalt klubbmöte. Kl 18:30 drar vi igång på Skype. Länk (om ni inte har den redan) har Håkan skickat ut till alla medlemmar några dagar innan mötet.

Ur programmet:

  • Välkommen/Klubbärenden
  • Christers Karslund (bildvisning)
  • Redovisning av inlämnade bilder för KM digitalt mars (Fritt motto)
  • Tittar igenom bilder från annan klubb som vi bedömt
  • Redovisning av valda bilder för kalendern 2022 (februari)
  • Lite små tips Lightroom/Photoshop/CameraRAW
  • Lite info kring temakväll (prel. träff 30/3 ute i Rånnesta)
  • Framtida möten och inför vårfesten 18:e maj
  • Information från RIFO ang nytt medlemsregister

Det blir ännu en blandad kväll med mycket bilder. Var gärna aktiva och ställ frågor till fotografen/bilderna så att vi får en bra diskussion med varandra.

//Styrelsen