Klubbmöte 21 mars 2017

Dagordning månadsmöte 21/3 -17

1. Info från ordförande

2. Redovisning KM påsikt

3. Presentation av temakvällen och bildspel från 7/3

4. Redovisning Årets bild

5. Redovisning av inlämnade bilder till KM digitalt, tema fritt

6. Kaffe

7. Nostalgisk bildvisning av Kalle, privata miljöbilder från länder, från min tid som fotograf på Ericsson, diabilder från början 80-tal.

8. Diskussion om bilder från Årsboken

Med reservation för ändringar