Klubbmöte 19 april

Dagordning klubbmöte 19/4 kl. 18.30

1. Info från ordföranden

2. Mats & Margareta visar “Året som gått” samt informerar om ett bildvisningsprogram “Faststone”

3. Medlemmarnas bilder: Börje Lindström visar

4. Kaffe

5. Redovisning: KM påsikt

6. Redovisning: Årets Bild

7. Lasse Hallmèn visar bilder från Etiopien

Senast söndag 17/4 ska bilder till KM Digitalt vara inlämnade, Fritt Tema.

VÄLKOMNA!