Klubbmöte 18 oktober

Kallelse till klubbmöte tisdag 18 oktober kl. 18:30

Glöm inte att ta med bilder till KM påsikt.

1. Punkter som inte godkändes på årsmötet
2. Hallsbergarna visar bilder: utflykt till Björnhammaren.
3. Pia Hendeberg visar bilder
4. Redovisning KM Digitalt
5. Kaffe
6. Visning och diskussion: inlämning av KM påsikt
7. Håkan Björndell redovisar projektet: fotografera i sv.v som förr i tiden.
8. Redovisning av årets bild.
9. Övriga frågor