Klubbmöte 15 nov

Välkomna till klubbmöte tisdag 15 november kl. 18:30

Program:

1. Redovisning påsikt, med efterföljande diskussion

2. Bo Lundblad visar bilder

3. Kaffe

4. Redovisning Årets Bild

5. Visning av inlämnade KM digitala bilder

6. Mikael Lorin visar bilder från ett projekt som han arbetar med i Afrika/ Malawi

7. Christer Svedin informerar