Kallelse årsmöte

Välkommen till FK Focus årsmöte 20 september 2016 kl. 18.30 i “klubblokalen”

1. FK ZOOM svarar för bildvisning
2. Kaffe
3. Årsmötesförhandlingar
4. Presentation av inlämnade bilder KM-digitalt
5. Presentation av årets bild

Digitala bilder, motto “FRITT” lämnas in senast söndag före årsmötet till: km@fkfocus.se

Årets bild lämnas in senast söndag före årsmötet till: aretsbild@fkfocus.se
Årets bild är alltid utan motto.

Hälsningar

Kalle
Ordf.