Inlämning RIFO 2019: 15 (31) jan

Riksfotoutställningen 2019. (med en av Mats Grimfots bronsplats- bilder (klass A) från förra årets tävling ovan)

RSF inbjuder sina medlemmar att delta med bilder i den årliga Riksfotoutställningen som består att sex olika grupper inklusive en för unga fotografer (max 25 år).

Sista datum för att ladda upp och skicka in bilder är den 31 januari och deltagaravgifter ska betalas senast den 7 februari. Insamling av påsiktsbilder görs på januari månads klubbmöte, den 15 januari.

Klasser

A – Kollektion 3-5 påsiktsbilder
B – Kollektion 3-5 digitalbilder
C – Enstaka påsiktsbild
D – Enstaka digitalbild
U – Ungdom (födda 1994 eller senare)
Bildspel

Lite mer information till alla som tänker delta i Riksfotoutställningen:

Länk för registrering och uppladdning till Riksfotoutställningen 2019 kommer att öppnas senast den 6 januari 2019.

Regler/Inbjudan från RSF:s hemsida
Klass A – U:
http://www.rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfotoutstallningen_2019(2018-10-05).pdf
Bildspelsklassen har satt upp separata regler:
http://www.rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfotoutstallningen_2019-bildspel(2018-10-05).pdf

Fotografer registrerar sitt deltagande och laddar upp sina bilder digitalt via webbadressen fram till 2019-01-31.

Nytt för i år är central inloggning. För att kunna skapa ett konto behöver du ett klubblösenord, vilket Kalevi har skickat ut per mail till alla i klubben.

Varje fotograf som tidigare deltagit och haft ett konto måste därför skapa ett nytt på den nya hemsidan: http://www.rsf-fotoklubbar.org/wp-login.php  där du fyller i uppgifter som dig själv, klubblösenordet, och ett önskat personligt lösenord som du kommer använda för att logga in i fortsättningen.

För samtliga digitala bildfiler – även visningsbilder för påsiktsbilderna gäller följande: Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och filstorleken max 1500 kB.

För bilder som deltar i Riksfotoutställningens påsiktsgrupper (A och C) ska även en digital visningsbild laddas upp.

Sista datum att ladda upp respektive posta bilder är den 31 januari.

Klubben har för avsikt att samla in påsiktsbilderna på klubbmötet den 15 januari då dessa bilder skall sändas in klubbvis.

Påsiktsbilderna kommer skickas iväg kring den 29-30 januari så ni som inte kan lämna bilder på klubbmötet får ta kontakt med Kalevi Mörsky och försöka lösa det på något annat sätt.

Fotografer som deltar med påsiktsbild(er) glöm inte att även ladda upp motsvarande visningsbild(er) digitalt då dessa kommer att användas vid juryns redovisning.

Deltagaravgiften sänds in till FK Focus  Pg 87 12 36-6  då vi kommer betala klubbvis. Var noga med att ange att det gäller RSF samt medlemsnummer så blir det lättare för vår kassör. Deltagaravgiften är
80 kronor per grupp (A-D) och deltagare. 
För ungdomsklassen (U) är deltagaravgiften 50 kronor.
För bildspelsklassen är deltagaravgiften 100 kronor.

Ansvarig i FK Focus för RIFO 2019 är:
Kalevi Mörsky 
070 279 48 29
morsky@telia.com

—————————————————————————–

Mer info kring reglerna och annat finns på RIFO’s hemsida.