Årsfest 4/2 2011

Även i år höll FK Focus sin årsfest i Naturens Hus. Torbjörn Arvidsson visade fina bilder ifrån 2010 och Arne Hurtig blev utsedd till Hedersmedlem i FK Focus.

Vimmelbilder från festen. Fotografer är Per Wallén, Mats Grimfoot, Mats & Margareta Kälvemark.