Ändrat datum december och ny lokal

Det tidigare aviserade datumet för decembermötet (9/12) är ändrat!

Nytt datum är tisdag den 16 december. 

Dessutom kommer vi att då ha mötet i en ny lokal. Den nya lokalen ligger på väster i Örebro vid de nya ÖBO husen som har byggts där Vasaskolan tidigare låg innan den rivdes. Däremot finns den gamla till skolan hörande gymnastiksalen kvar och som nu är ombyggd till samlingslokaler.
Vägbeskrivning till den nya lokalen finns på denna sida ->