Inlämning NBF 2019: 19 dec resp. 6 jan

FK Zoom i Odensbacken bjuder in till tävlingen Närke BergslagsFoto 2019.

Klasser:
A: Svartvit påsikt
B: Digital bild.
C: Färg påsikt

Varje fotograf ska lämna 2 bilder/klass.
Regler se pdf ang reglerna.
Tävlingen behöver ha bilderna senast den 15 januari 2019, men vi från FK Focus måste sammanställa dem tidigare. Därför gäller:

* Digitala bilder inskickade senast den 6:e januari 2019 enl nedan.
* Påsiktsbilder lämnas in på klubbmötet den 19:e december 2018.

PS. Inlagda bilden är från utställningen från förra årets tävling.

Mer info från Ann-Sofi som sköter detta från vår sida:


Inlämning till Närke Bergslagen skall vara mig till handa senast:
  * Digitala bilder: 6 Januari 2019. 
   * Påsiktsbilder: Klubbmötet 19 december 2018.
       Observera att påsiktsbilderna även ska skickas in digitalt.

Det är tajt med tiden.
Läs tävlingsnreglerna så det inte blir något fel.Det är tre Klasser och alla klasser skall sändas in digitalt (även påsiktskloassen).

På samtliga bilder ska klass-bildtitel-fotograf-klubb anges (t.ex C-rådjur-Ann-SofiEriksson-FKFocus.

Här är det viktigt att det blir rätt. Saknas klass märkningen så får jag jobba med att reda ut vilken klass den tillhör. Mailadresser:
nbf.a@fkfocus.se
nbf.b@fkfocus.se
nbf.c@fkfocus.se.l

Deltagaravgiften sänds in till FK Focus  Pg 87 12 36-6  då vi kommer betala klubbvis. Var noga med att ange att det gäller NBF samt medlemsnummer så blir det lättare för vår kassör. Deltagaravgiften är 60kr per klass (A-C) och deltagare.

NBF 19 redovisning är lördagen den 23/3-2019 i Odensbacken.