Tävlingsregler

Regler för KM i Focus.

Syftet med tävlandet behöver inte i första hand vara att vinna, utan att få en återföring på hur andra ser på dina bilder. Dessutom bör en tävlingsform ge information om hur andra tycker att en bra bild ska se ut. Detta ger i sin tur dig möjlighet att utvecklas som fotograf och kunna deltaga i större tävlingssammanhang om du så önskar.

Gemensamt för alla klasser

Bilderna ska benämnas enligt följande: bildtitel-medlemsnummer. Använd inte mottot som titel! Undvik för långa bildtitlar med många ord. Det är viktigt att mottot efterlevs när det finns ett motto, och det måste fotografen kunna redogöra för!
Samma bild får endast användas en gång i klubbmästerskap/årets bild. Inget hindrar givetvis att en sådan bild lämnas in till en extern tävling.

Exempel vid mottot ljus:

sommarmorgon-86.jpg (digital inlämning)

sommarmorgon-86 (inlämning av påsikt)

För att stimulera till deltagande i så många omgångar som möjligt, erhålles 1 deltagarpoäng per inlämnad bild i varje omgång. Deltagande med 2 bilder i samtliga 6 omgångar ger således 12 poäng.

De 10 bästa bilderna får dessutom poäng efter placering, där första plats ger 10 poäng och sedan i fallande skala till plats 10, som alltså erhåller 1 poäng.

Digitalt KM (=projicerade med digitalprojektor)

Två bilder får inlämnas vid varje tävlingstillfälle. Bilderna ska ha maximal storlek 1920 pixel bred och 1080 pixel hög och vara i jpg/jpeg -format. Filnamnet benämnes enligt ovan (bildtitel-medlemsnummer.jpg), och sändes in till km@fkfocus.se senast söndagen före klubbmötet.

Under en säsong sker 6 inlämningar, varav 4 har ett motto och 2 är fria.

För att erhålla slutresultatet räknas de 3 bästa omgångarna + deltagarpoäng från samtliga omgångar. Hamnar flera personer på samma placering räknas ytterligare omgångar med tills personerna kan åtskiljas.

Påsikt KM (= utskrivna bilder)

Två påsikt får inlämnas vid varje tävlingstillfälle. Bilderna ska vara märkta enligt ovan och vara uppsatta på passepartout eller stödjande kartong med måtten 40 x 30 cm. Inlämning sker på klubbmötet då tävlingsomgången startar.

Under en säsong sker 4 inlämningar, varav 2 har ett motto och 2 är fria. Ett av dessa motton är knutet till Örebro län för att ge bildunderlag till de utställningar klubben brukar ha i Örebro.

Alla omgångarna medräknas. Hamnar flera personer på samma placering vinner den som har bästa placeringssviten vid en jämförelse dem emellan. (1-1-3-8 vinner över 1-2-2-8)

Årets bild

En (1) bild får inlämnas vid verksamhetsårets början på septembermötet (skickas in söndagen före mötet). Bilden ska inte vara äldre än ett år (september året innan) och ha maximal storlek 1920 pixel bred och 1080 pixel hög och vara i jpg/jpeg -format. Benämnes enligt ovan. Bilden skickas till aretsbild@fkfocus.se . Bilden skickas sedan runt till 6 olika juryer som var och en placerar alla inlämnade bilderna i en ordningsföljd från bästa till sämsta.

Den som har fått lägst summa placeringspoäng under året vinner titeln Årets bild. Årets bild har aldrig motto. Vinnaren ska skriva ut en bild i formatet 10x 15 cm att arkiveras i Årets Bild -albumet.

Sidan uppdaterad 2013-05-20

Kommentera