Kategoriarkiv: KM digitalt

Resultat KM Digital mars 2015

Uppgiften att bedöma andras bilder är alltid stimulerande och lärorikt. Får just du möjlighet att göra det rekommenderar vi dig att ta den möjligheten.
Bedömning av bilder innebär att gå in i det högst subjektiva landskapet. Vi har ansträngt oss att vara så objektiva och konstruktiva som möjligt utifrån våra erfarenheter.
I ert fall fanns ett motto/tema angivet. ”MOTSATSER”. Användandet av tema är oftast intressant/utmanande då det ger upphov till en mängd tolkningar samt (i de flesta fall) ”tvingar” fotografen att tänka i nya banor och lämna sin säkerhetszon.

Förutom temat fick vi följande bedömningskriterier.
*KREATIVITET                *KOMPOSITION                *TEKNISK KVALITET

Generella synpunkter.

Uppfyllande av MOTTO/TEMA var, som väntat, mycket varierande. Hela skalan från tydligt till mindre tydligt finns representerad.

Angående KREATIVITET borde det gå att leka/anstränga er mer. ”Motsatser” ger ju otaliga möjligheter. Nu får vi ett intryck att vissa bilder är ”framgrävda” ur arkivet. Temat är (för oss) inte helt tydligt i en del fall.

KOMPOSITIONERNA är genomgående bra.  Hårdare beskärning och kortare skärpedjup tycker vi skulle kunna förbättras. I vissa fall tar en rörig eller för skarp bakgrund mycket uppmärksamhet från huvudmotivet. Prova gärna andra kameravinklar än den ”stående fotografen”.

TEKNISKA KVALITETEN är också ok. Även beskärning/utsnitt och mindre skärpedjup kan höja en bilds kvalite. Att fixa lite med skärpa och exponering är ofta värt att prova. En extremt skarp bild behöver ju inte nödvändigtvis vara bra.

Hur gjorde vi?
Vi satt på var sin ”kammare” och gick igenom bilderna. Vi valde ut våra egna favoriter och rangordnade dem.
När vi sedan träffades för en gemensam genomgång visade det sig att vi valt samma bilder på de fyra första platserna. Vi var dessutom överens om två bilder till men vi hade dom på olika placeringar.

Hälsningar Kurre Ekh och Björn Björnsson
Fotoklubben Avtrycket

 

Resultat KM digital februari 2015

Bedömd av Ljungby fotoklubb.

Nedan syns de 10 bäst placerade bilderna. (Tema: Fritt)
Klicka på en liten bild för att få upp den i full storlek, klicka sedan i högerkant på bilden för att bläddra framåt. Bildtext syns både om man håller pekaren över de små bilderna eller så syns texten under de stora bilderna.

 

Resultat KM digital januari 2015

Höganäs 2015-02-02
Hej fotovänner i FK Focus
Vi tackar för att vi fått förtroendet att bedöma era bilder varav många var mycket bra.
Vi tyckte dock att, i en del av bilderna verkade det som om att fotografen vill ha med så mycket som möjligt. Ofta vinner en bild på att man plockar ut någon detalj och koncentrerar sig på den. Självklart är det en fråga om tycke och smak och smaken är ju olika men det är vad vi tycker.

Juryn var helt överens om placeringarna 1-10.

De övriga bilderna delade vi upp i två grupper utan inbördes rangordning inom varje grupp.
Bilderna i gruppen med placeringarna 11-22 är genomgående bra utan att sticka ut.
Bilderna i den sista gruppen (23-33) uppnådde inte samma kvalitet som de övriga.

Många vänliga hälsningar från juryn i Höganäs Fotoklubb som utgjorts av:
Annika Linneasdotter
Bente Jakobsen
Thore Bertilsson
Bengt Johansson

Nedan syns de 10 bäst placerade bilderna. (Tema: Snett/vint)
Klicka på en liten bild för att få upp den i full storlek, klicka sedan i högerkant på bilden för att bläddra framåt. Bildtext syns både om man håller pekaren över de små bilderna eller så syns texten under de stora bilderna.

 

Resultat KM digital nov 2014

Bilderna är bedömda av Köpings fotoklubb
Temat var “Trångt”

 

KM digital okt 2014

Till Fotovännerna i FK Focus

Vi tackar för förtroendet att få bedöma denna KM-omgångs bilder. Det känns som julafton varje gång vi öppnar ett ”paket” innehållande tävlingsbilder. Vi var sex stycken medlemmar som avslutningsvis blev 4 stycken vilka deltog i bildbedömningen. Eftersom det inte fanns något motto så återstod det att i vår bedömning utgå från följande kriterier; kreativitet, komposition samt teknisk kvalitet. I möjligaste mån har vi bemödat oss att huvudsakligen (bilderna 1-10) framföra positiva omdömen. Vi är övertygade om att det positiva har en förmåga att lyfta varje enskild fotograf. Mellan raderna kan ju var och en sedan göra sina egna tolkningar till vad som exempelvis utelämnades.

Vi har rangordnat, enligt ert önskemål, de tio första från 1 till 10. Därefter har vi låtit de övriga bilderna, 11-34, samtliga få ordningsnumret 11 (elva) och utan inbördes rangordning.

Nu önskar vi varje medlem i FK Focus en riktigt trevlig fortsättning på vars och ens bildskapande.

Bästa hälsningar.
Lidköpings FK

Nämnda bildbedömare genom
Peter Silow

KM Digital september 2014

Hej FK Focus

Vi hade äran att bedöma och rangordna era digitala bilder, med motto ”Närbild” efter vårt tycke, vi hoppas att inga blir besvikna. Men det kan vara bättre att bli bedömd, när man håller på med foto, än att man lämnas likgiltig. För vi vill ju att folk ska “tycka” om våra bilder. Vi träffades några medlemmar, pratade och placerade era bilder.

Hjärtliga hälsningar från Husums Fotoklubb
Genom ordf. Tommy Sjölund som har skrivit ned kommentarerna.

 Håll muspekaren över respektive bild för att se kommentarer, klicka på bild för att se full storlek, klicka sedan vidare på stor bild för att bläddra till nästa bild.

KM digital mars 2014

Trevligt att få ha bedömt en månadstävling för anrika fk Focus från Örebro!

Vi valde att låta de närvarande vid en klubbträff ( vi var 12 st ) rösta fram de i vårt tycke 10 bästa.
Avslutningsvis vill vi i juryn säga att det varit trevligt och givande att få förtroendet att få se era bilder och att få bedöma dem.
Vi önskar er framgång i ert fortsatta fotograferande.

Med varma hälsningar från oss i Fk Kamera
Ängelholm i april   2014
Per Chriveus